Bibliotekarierna!

Jag snubblade över resultatet av en enkätundersökning gällande bibliotekariernas arbetssituation, och blev lite smått chockad faktiskt. Visst hade jag hört om en del problem med stök och bråk på biblioteken, men att det var så mycket och så allvarligt förvånade mig ändå. Undersökningen gjordes av DIK, ett fackförbund för de som jobbar inom “kultur, kommunikation och kreativ sektor”.

Rapporten ”Som om vi ska bära hela samhället” (2023) bygger på en enkät till DIK:s medlemmar inom biblioteksområdet. Enkäten var öppen 24 april–16 maj 2023 och 1 891 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Frågorna handlade om arbetsmiljön under de senaste två åren (april 2021 till april 2023). Rapportens resultat i korthet:

Social oro, skadegörelse och våld är vardag för många bibliotekarier.   
Under de senaste två åren har 94 procent av folkbibliotekarierna upplevt social oro, 81 procent har varit med om skadegörelse och 56 procent har upplevt våldsamma situationer. 38 procent har fått utstå kränkningar och 14 procent har utsatts för hot. Det innebär att oro och oordning på biblioteken nu har återgått till tidigare nivåer, efter en tillfällig minskning under coronapandemin då biblioteken var mindre tillgängliga.    

6 krav för starka och trygga bibliotek 

  1. Samhällets utsatta ska inte vara bibliotekens ansvar 
  2. Arbetsgivare måste stärka arbetet kring hot, våld, kränkningar och trakasserier
  3. Fler aktörer behöver ta ansvar för det digitala utanförskapet   
  4. Biblioteken måste få tillräckliga resurser   
  5. Politiken ska inte lägga sig i bibliotekens bedömningar   
  6. Bibliotekariernas löner ska spegla deras utbildning och ansvar   

Liked this post? Follow this blog to get more.