Avslöjande analys

Så här skrev jag nyss på Facebook:

Ur djupet av mitt 72-åriga hjärta framspringer mitt varmaste TACK för alla gratulationer å min igår timade högtidsdag. Nu är det på’t igen, eller som vi brukar skandera i klacken: Sjuttiettan kom, sjuttitvåan kom, sjuttitrean kommer så småningom!!!

Lite knepigt formulerat, tycker ni kanske. Varför skrev han så, måntro? Jo, det kan jag tala om: Han vill visa sig duktig och göra sig populär! Redan har det influtit cirka 17 likes… och han hoppas på många flera fler…

Vad är det då som eventuellt kan göra intryck på läsaren i denna tack-formulering? Jo, en hel del, visar det sig vid en närmare granskning. Första meningen är avfattad på hög stilnivå; smått ålderdomlig kanslisvenska, skulle man kunna säga. Ord och uttryck som framspringer, å min igår timade högtidsdag befäster detta intryck. Åh, ska läsaren tänka, han kan verkligen formulera sig i skrift, den mannen.

TACK är skrivet med versaler för att ge starkare effekt. Här finns också en s.k. emoji inskjuten före följande ord; två sammanförda händer i en sån där österländskt from, ödmjuk tackgest (kan inte återge symbolen här, av datatekniska skäl). Detta är ett stilbrott. Emojis existerar inte i kanslisvenska… Eftersträvad tolkning: aha, författaren är en häftig typ som leker med stilblandningar och annat. Han är 72 år gammal, men använder ändå ungdomliga emojis…

Andra meningen byter stil totalt. Det märks på det talspråksimiterande på’t, liksom på sättet att stava de långa räkneorden med bokstäver, sjuttiettan etc. Och det heter sjuttiettan, inte sjuttioettan; talspråksuttal indikeras. Och så undrar man vad det är för “klack” det talas om? Tja, måste väl vara någon sorts hejarklack, i t.ex. fotboll. Där kan man höra ramsor som: ettan kom, tvåan kom, trean kommer så småningom, i den händelse favoritlaget för tillfället leder matchen med 2-0.

Vad ska vi så tycka om dessa läsarfjäskerier? Jag menar, det kunde ju stått så här: Tack för gratulationerna på min 72-årsdag igår. Nu blickar jag framåt mot nästa födelsedag, om ett år. Jovisst, nu när vi genomskådat författarens dolda intentioner, är väl associationer till en aning billigt gå med håven-tricksande inte alltför långt borta. Men å andra sidan, lite roligt må man väl få ha här i livet. Jag förlåter skribenten; hoppas ni gör det också…

Liked this post? Follow this blog to get more.