Apropå det svenska skogsmissbruket igen

I sommarskymningen kan man ännu se små grupper av människor ta sig över markberedda kalytor tillhörande SCA, Sveaskog eller Holmen och försvinna in i någon kvarglömd dunge. Där samlas de vid en gammal rönn och dricker sitt kaffe under tystnad.

Ur Jordlöparens bok, av Thomas Tidholm.

Liked this post? Follow this blog to get more.