Alla barnen-verser

I vår serie om olika poetiska uttryckssätt (jfr t.ex. inlägget om kiastiska epigram) har vi nu kommit till s.k. alla barnen-verser. De kom söderifrån, via Centraleuropa, till Danmark under 1990 och 1991, och anlände till de södra delarna av Sverige under senhösten 1990. De florerade sedan på skolgårdar och annorstädes under några år, för att sedan så gott som helt försvinna. Just den snabba spridningen och temporära blomstringen av diverse språkliga bruk och missbruk är fascinerande. Rena språkliga felaktigheter kan vara mycket svåra att komma till bukt med… (kontamination av uttrycken komma till rätta med och få bukt med, ganska allmänt spridd idag, inte minst bland ungdomar; vem vet, kanske anses korrekt om något decennium, majoriteten språkanvändare bestämmer över språket).

Alla barnen-verser är korta tvåradingar. Alla barnen gör/är någonting får vi veta på första raden. Andra raden börjar med ordet utom, plus ett egennamn. Sista ordet på andra raden skall rimma med namnet, det är viktigt.

Innehållsmässigt är kriteriet framför allt: Ju råare och sjukare desto bättre. Här några exempel:

ALLA BARNEN LEKER KIRURGER
UTOM KENT, FÖR HAN ÄR PATIENT

ALLA BARNEN ÄR BRA PÅ MATTE
UTOM MAJA, FÖR HON RÖKER BRAJA.

ALLA BARNEN FICK HÖJD VECKOPENG
UTOM FRANK, SÅ HAN RÅNA EN BANK.

ALLA BARNEN FICK AUDIENS HOS KUNGEN
UTOM BERT, FÖR HAN LUKTA FJÄRT

ALLA BARNEN JAGAR STYCKMÖRDAREN
UTOM ASSAR, FÖR HAN LIGGER I KASSAR

ALLA BARNEN SIMMAR I POOLEN
UTOM LOTTEN, FÖR HON LIGGER PÅ BOTTEN

ALLA BARNEN TITTAR IN I MIKROVÅGSUGNEN
UTOM RUT, FÖR HON TITTAR UT

ALLA BARNEN ÄTER HAMBURGARE
UTOM CONNY, FÖR DET ÄR HANS PONNY.

Liked this post? Follow this blog to get more.