2022

Jag uttalar detta vårt nya årtal “tjugotjutvå”. Är det någon som säger “tjugohundratjugotvå”? Eller rentav “två tusen tjugotvå”?

Liked this post? Follow this blog to get more.