Nationaldag

Bra med Sverige:

Mer jämlikhet än i de flesta länder; inte lika stora klassklyftor – även om det går åt fel håll sen länge.
Mer jämställt mellan könen än de flesta länder, även om mycket återstår att göra.
Förhållandevis lite korruption.
Tilliten till samhället är ganska god.
Välfärdssystemet är väl utbyggt, även om det blir sämre och sämre.
Gratis utbildning.
Bra föräldraförsäkring.
Religionen spelar liten roll.
Reklamfri, skattefinansierad public service-teve och -radio finns, än så länge.
Glest befolkat, särskilt i Norrland.
Många sjöar och vattendrag.
Den del av naturen som inte är granvirkesåkrar eller kalhyggen.

Dåligt med Sverige:

Trevlighetssyndromet.
Konflikträdsla; ängslig politisk korrekthet.
Att vi tror att vi är så j-a bra, att vi är bäst i världen på välfärd, omsorg osv.
Skolan blir sämre och sämre; stora variationer i kvalitet; det skattefinansierade friskole-eländet.
Vi skövlar vår skogar: kalhyggen, plantager, kalhyggen, plantager…
Biologiska mångfalden utarmas, bl.a. genom storskaligt jordbruk.
Stor invandring och flyktingmottagning kombinerat med icke existent integration men med effektiv segregation har skapat ”utsatta områden” som Norrby, Hässleholmen, Angered, Biskopsgården, Rinkeby, Tensta; här finns parallellsamhällen, gängkriminalitet.

Swedish flag with fabric structure

I övrigt hänvisar jag till inlägg från tidigare nationaldagar: 2022, 2021 och 2020.

Liked this post? Follow this blog to get more.