Miget

Ni kanske tror att jag är knäckt? Av fem veckors hosta, bara avbruten av korta lisor i Mecka-position?

Knäckt

Nej, riktigt så illa är det inte. Icke desto mindre, varje dag är en balansakt på den knivskarpa eggen jaget, mellan det underliggande, driftsstyrda detet, och det överliggande, moralistiska överjaget:

Detet, jaget och överjaget

Valet mellan den breda, synd- och lustfulla vägen respektive den smala, rättfärdiga späkevägen är inte alltid så lätt (fast egentligen jo, ganska lätt ändå, har alltid haft svårt för det där med synd [men lätt för att synda]):

Valet: den breda eller den smala vägen

Så likafullt: här går vintervägen mot nya, allt mindre djärva mål:

Liked this post? Follow this blog to get more.