Läget

Grodan på de två bilderna representerar dels den stora världen, dels den lilla. Den ordning bilderna placeras i kan å ena sidan ge underlag till “Nä, Fy Fan-pessimism”, å den andra understödja en “Det är rätt härligt ändå det här livet-optimism”. Välj själva.

Liked this post? Follow this blog to get more.