Förklaring till förseningen

Förklaringarna till förseningen, till den tröghet varmed förhandenvarande hemsida utvecklas äro tvåfaldiga: 1) Innehavaren har haft osedvanligt mycket att göra på sistone (se avd. prioriteringsmissar och bortförklaringar), samt 2): Innehavaren utmärks även själv av en viss tröghet (åtminstone när det gäller det tekniskt digitala).

Men detta skall det bli ändring på. Vänta bara!