Vatten

Victoria Falls

Det går en bra serie på SVT just nu: Vetenskapens värld, tre avsnitt om världens viktigaste molekyl, H2O, dvs. vatten. Jag har sett det första och det tredje avsnittet, ska se 2:a avsnittet ikväll. Funderar på att skriva något, prosa, vers och/eller låttext, om de fyra elementen: jord, luft, eld och vatten så småningom. Skulle kunna börja med vatten… Har redan gjort en del musik där; Into Harmonious Blues är en utpräglad havslåt t.ex., Frantic Atlantic likaså (se J.T. & The Soggy Bees). Ytterligare en vattenlåt, Finnas till, finns sedan tidigare utlagd på denna blogg. Vad gäller bilder finns flera album med tydlig vattenanknytning på Flickr: Fresh Water, World of the Water Striders, Round the World Without Flying 22, m.fl.

Hittade det här dokumentet på datorn:

Vatten
Vatten är lika med liv, alltid liv: havsliv, sjöliv, flodliv, älvliv, åliv, bäckliv, vattenpölsliv, regnliv, monsunliv. Där det finns vatten finns det liv. Vattnet är rörligt och levande i sig, växter och djur får liv av vatten. Men man kan också drunkna i vatten…

Vatten är förvisso en mycket mångtydig symbol:
som livgivare, som en förutsättning för liv, för växter och djur, för hela biosfären
men fruset vatten – IS (islamiska staten!) – kan också representera död…
fallande regn kan metaforisera mycket: från duggren till störtskur, åskskur med blixt och dunder, från stilla vårregn till piskande höstregn. Regn kan falla vertikalt, men ockås horisontalt (på Shetlandsöarna t.ex.). Monsunregn.
havet äger ju en närmast oändlig symbol-potential; frihet, vidd, oändlighet, evighet, blått, grått, turkos (snorfärgat, som i Ulysses).
sjöar går inte heller av för hackor
älvar, floder, åar
bäckar
porlande rännilar

Substantiv:
sjö, hav, pöl, puss, spad, dryck, väta, vätska, fukt, imma, ånga, kondens, regn, skur, nederbörd, regnskur, skur, regnby, väta, skval, regnrusk, rusk, rotblöta, regndis, regntjocka, regndimma, småregn, duggregn, dusk, duskväder, våtväder; skyfall, ösregn, störtregn, slagregn; störtflod, ström, dusch, kaskad

Verb:
flyta, strömma, forsa, skvala, flöda, välla, strila; pulsera; droppa, drypa, tåras, tillra, porla, rinna

Adjektiv:
blöt, fuktig, sur, genomdränkt, humid; regnig, ruskig; sank, vattnig, sumpig; flytande, likvid; en våt kväll en kväll med mycket sprit

Får se vad det kan bli av’et… Skulle ni få lust att att skriva nåt vattnigt, så skicka gärna in det som en kommentar.

Lake Michigan

Liked this post? Follow this blog to get more.