n-ordet

N-ordet får man ju inte använda. Annars är det onekligen inte utan att detta far in i skallen nånstans ifrån, när man ser resultatet av gyttjemassagen. Det är vår ledare, herr Olsson från Kinna, som poserar. Det krävdes pro primo soltork av gyttjan, pro secundo bad i gyttjevattendamm med olja på ytan för att lösa upp skiten, samt pro tertio en icke försumbar tidsperiod i duschen för att bli kvitt munderingen (alt. huderingen?).

post massagen

P.S. I morgon kväll, 4 feb, ämnas hemresan från Ecuador till Sverige på börjas. D.S.

Liked this post? Follow this blog to get more.