Förklaring till förseningen

Förklaringarna till förseningen, till den tröghet varmed förhandenvarande hemsida utvecklas äro tvåfaldiga: 1) Innehavaren har haft osedvanligt mycket att göra på sistone (se avd. prioriteringsmissar och bortförklaringar), samt 2): Innehavaren utmärks även själv av en viss tröghet (åtminstone när det gäller det tekniskt digitala).

Men detta skall det bli ändring på. Vänta bara!

Liked this post? Follow this blog to get more.