En snajdig filifjonka

En snajdig filifjonka från Barcelona
Om sin dygd intensivt tycktes måna
Att hennes fästman, alltså Näcken
Därvid dränkte sig i bäcken
Är kanske knappast ägnat att förvåna

Liked this post? Follow this blog to get more.