Det danska talet

Fick just förklaringen till varför det är så svårt att förstå vad danskarna säger. Så här ligger det till:

Dansken wärdas intet att tala som annat folk utan tryckia orden fram, lika som de ville hosta, och synas endels med flit förvända orden i strupan, förr än de komma fram. Sammaledes vanskapa de munnen, då de tala: vrida’n och vrängia’n så, att de draga den övra läppen till den vänstra sidon och den nedra till den högra sidon, menandes det vara sig en besynnerlig prydning och välstånd.

Johannes Magnus, ur Oratio contra danos, Historia de omnibus gothorum sveonumque regibus, 1554

Liked this post? Follow this blog to get more. 

2 reaktioner till “Det danska talet”

 1. Danska och svenska glider också allt längre isär, eftersom talad svenska allt mer liknar skriftspråket, medan det är tvärtom med danska, läste jag nånstans.
  Men danskarna har också svårt att förstå varandra. En tvååring kan i snitt 200 ord, oavsett modersmål – danska barn kan bara omkring 50. Språkevolutionärt är det rätt märkligt. Men det kanske är så att danska är ovanligt bekvämt att tala, när man väl har lärt det, och därför fortsätter utveckligen.

  “Hvis man i Danmark tager et toårigt barn på skødet og siger en kort sætning fuld af korte ord som ”Jeg er ude på en øde ø”, er der en stor sandsynlighed for, at barnet ikke forstår sætningen. Derimod forstår en større andel af jævnaldrende børn i andre lande tilsvarende sætninger med ord i tilsvarende længde.
  Forklaringen er ikke, at danske børn er dummere end børn i andre lande, men at dansk er et af de sværeste sprog i verden at lære på grund af sin gennemgribende mangel på tydelige konsonantlyde.”

  Hela artikeln:
  https://www.kristeligt-dagblad.dk/danmark/derfor-er-dansk-saa-svaert-der-er-faa-konsonanter

 2. Jag skulle gärna vilja se en bild på en dansk(a) som drar ner överläppen till den vänstra sidan och nedre läppen till den högra.

Kommentarer är stängda.