Den lille naturforskaren

Barnbarn Bertil är en forskarnatur. Det står klart efter att vi nyligen sammanstrålat, han och jag. Berra noterade då en icke försumbar diskrepans mellan Farfars högra stortånagel och de övriga tånaglarna. Han beslutade omgående undersöka saken närmare, och begav sig sålunda krypande iväg för att möjliggöra ett närstudium av anomalin i fråga. (Man måste beundra en sådan frejdig forskaranda; oddsen för ett tillfredsställande forskningsresultat var inte goda. Inte lätt för Berra att veta, att Farfar ådrog sig sagda nagelskada vid deltagande i Stockholm Maraton 2015.)

Värt att notera är också att Barnbarn Berra på detta stadium i sin forskarkarriär inte nöjer sig med den sedvanliga okulära besiktningen av det undersökta föremålet. Nej, det gäller att känna efter ordentligt, jag rentav smaka på’t. Här är det ett löv som skrutineras:

Liked this post? Follow this blog to get more.