Analys 2

Bättre en dram i timmen
än en timme i Drammen

Primitivt kiasmepigram som bygger på semantiska specialkunskaper. Man måste veta att dram betyder “sup” på norska. Drammen är kanske inte heller någon särskilt rolig stad, vad vet jag. Abba-mönstret är emellertid tydligt och klart: a: dram, b: timmen, b: timme, a: Drammen.

Bättre en bollkalle i kanalen
än en kall balle i analen

Komplicerad struktur. Abba-strukturen är tveksam i den vanliga positionen; här snarast abab-mönster: a: bollkalle, b: kanalen, a: kall balle, b: analen. Men de båda “a-na” är i sig kiastiska: a: boll-, b: kalle, b: kall, a: balle; tillika semantiskt intrikata: boll blir balle, Kalle blir kall; fonologiska likheter, semantiska olikheter.

Bättre kul ös hos kungen
än kullös i pungen

Liknar närmast föregående exempel; abab-struktur: a: kul ös, b: kungen, a: kullös, b: pungen. Det roliga då? Tja, möjligen nöjsamt att sammanställa kungen med pungen. Därtill förstås leken med morfemgränserna i kul ös, respektive kullös – ett exempel f.ö. på vikten av av att veta när man ska särskriva respektive samskriva.

Liked this post? Follow this blog to get more.