En nymf i det gröna…

Här har vi, som alla ser, en nymf av grön bärfis, en palomena prasina. Jag associerar omedelbart till Carl Michael Bellmans Fredmans Epistel No 2: Till Fader Berg rörande fiolen. Texten lyder så här; notera särskilt rad 6 (och 7) i 3:e strofen:

Nå skrufva Fiolen,
Hej! Spelman skynda dej.
Kära Syster, hej!
Svara inte nej,
Svara Ja så bli Vi glada.
Sätt dej du på stolen,
Och stryk din Silfversträng;
Röda stråken släng,
Och med armen sväng;
Gör ej fiolen skada.
Du svettas, stor sak,
I Bränvin skall du bada;
Ty under detta Tak
Är Bacchi Lada.
-  -  Ganska rigtigt,
Ditt kall är vigtigt
Båd för Öra, Syn och Smak.

Bland Nymphernas skara
Är du omistlig man;
Du båd vill och kan
Mer än någon ann
De unga hjertan binda,
Och kärlekens snara
På dina strängar står;
Hvarje Ton du slår,
Du et hjerta får,
At konstigt sammanlinda.
Just på en minut,
Små ögon blifva blinda,
Och flickorna til slut
De bli så trinda.
-  -  Hur du bullrar!
Men Nymphen kullrar,
Och du skrattar med din trut.

Jag älskar de sköna,
Men Vinet ändå mer;
Jag på båda ser,
Och åt båda ler
Men skiljer ändå båda.
En Nymph i det gröna,
Och Vin i gröna glas:
Lika godt Calas,
Båda om mig dras.
Ge stråken mera kåda;
Confonium tag där
Uti min gröna Låda;
Och Vinet står ju här.
Jag är i våda.
-  -  Supa, dricka,
Och ha sin flicka,
Är hvad Sancte Fredman lär.

Den skarpsynte noterar naturligtvis att något vin i gröna glas inte syns till i bilden ovan. Men nymfen är ändock tillstädes!

Lyssna med behag till Fred Åkerström med Trio CMB i ett skönt framförande av episteln i fråga:

Ormar av bunktyp

Det är något speciellt med ormbunksväxter. De ser uråldriga ut, får mig att associera till fossil. De här bilderna la jag just ut på Instagram, vill inte undanhålla bloggens läsare dessa njutningar: